O firmie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.  powstało w 2009 roku jako firma szkoleniowa. Skupia wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania i realizacji projektów Unii Europejskiej, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali od 2005 r. przy realizacji 8 projektów ZPORR i  SPO RZL. Ponadto firma posiada personel doświadczony w przygotowywaniu, realizacji, rozliczaniu projektów, prowadzeniu szkoleń i seminariów w ramach realizacji 11 projektów PO KL z poddziałań 6.1.1, 7.2.1, 8.1.1, 8.1.2.

Wysoki kapitał zakładowy spółki, doświadczona kadra pracownicza i stabilna sytuacja finansowa gwarantują wysoką jakość realizacji projektów. Firma dysponuje także bogatą bazą współpracujących lektorów języków obcych, trenerów i szkoleniowców, co gwarantuje najwyższy poziom prowadzonych szkoleń.